DRZWI

Poznaj ofertę drzwi wejściowych do mieszkań w klasie RC4 odporności na włamanie

SPRAWDŹ
+48 531-041-082


Klauzula informacyjna

 1. Twoje dane będą przetwarzanie zgodnie z:

 

 1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 2. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest  Zbrostal spóła z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa siedzibą w Radzyminie (05 -250) przy ul. Weteranów 114 jest administratorem Twoich danych osobowych.

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt możesz nawiązać pisemnie pod adresem wskazanym w punkcie I lub pod adresem e-mail rodo@grupastalko.pl.

 

 • Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

 

 1. Spółka przetwarza dane swoich kontrahentów. Celem takie przetwarzania jest realizacja zawartej umowy niezależnie od jej formy. Dane przetwarzane w tym celu to najczęściej imię, nazwisko, adres zamieszkania lubprowadzenia działalności gospodarczej (w zależności od tego kto zawiera umowę), dane rejestrowe spółki/ działalności gospodarczej, szczegóły dotyczące składanego zamówienia, numer konta bankowego, dane kontaktowe kontrahentów. Dane są przetwarzanie na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 2. Dane kontrahentów będą przetwarzane w związku z przestrzeganiem obowiązującego prawa polskiego oraz międzynarodowego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Dotyczy to głównie danych finansowych (wystawione faktury i rozliczenia z nimi związane), dane rejestrowe osób prowadzących działalność gospodarczą. Dane te mogą być udostępnianie podmiotom trzecim głównie publicznym wykazującym podstawę prawną do uzyskania informacji.Dane są przetwarzane na podstawie art.6 ust. lit c.
 3. Dane użytkowników strony internetowej, komunikujących za pomocą portali społecznościowych:
 • użytkowników, którzy kontaktują się poprzez formularz kontaktowy. Dane przetwarzane to imię, nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości. Dane przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO
 • użytkowników, którzy komunikują się ze spółką Zbrostal poprzez media społecznościowe takie jak Facebook, LinkedIn lub YouTube. Dane przetwarzane to imię, nazwisko, nick, wizerunek, profil publiczny, informacje w komentarzach, wiadomościach, interakcje na fanpage’u prowadzonym przez spółkę takie jak reakcje, udostepnienia, polubienia. Dane przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. lit. f RODO.

 

 1. Przetwarzanie danych odbywa się zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.
 2. Przetwarzane dane mogą być udostępnianie zewnętrznym dostawcom, którzy dostarczają usługi informatyczne.

 

 1. Prawa, z których możesz skorzystać

 

 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa)

Nasza oferta