DRZWI

Poznaj ofertę drzwi wejściowych do mieszkań w klasie RC4 odporności na włamanie

SPRAWDŹ
+48 531-041-082


Polityka Jakości i Środowiskowa

Satysfakcja naszych Partnerów jest dla nas priorytetem. W związku z tym zwracamy szczególną uwagę na kompetentną i wykwalifikowaną kadrę, nowoczesne metody produkcji przy użyciu najlepszych maszyn i urządzeń oraz szybkość reakcji na potrzeby rynku. Takie możliwości daje bogate doświadczenie oraz rozwinięte zaplecze techniczne. Polityka Jakości w ZBROSTAL jest doskonale zintegrowanym systemem, który obejmuje całość organizacji. Zaangażowanie w działania na rzecz firmy zarówno pracowników, jak i kierownictwa oraz prawidłowo skoordynowana współpraca zapewniają przedsiębiorstwu funkcjonowanie zgodne z jego założeniami oraz dają możliwość skutecznej i sprawnej realizacji celów. Stale doskonalimy nasze produkty oraz procesy. Prowadzimy systematyczną kontrolę i ocenę zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną z wykorzystaniem takich źródeł jak: pomiary satysfakcji klientów, audyty wewnętrzne, działania korygujące i zapobiegawcze, reklamacje klientów, przeglądy kierownictwa. Działania te czynią z nas solidnego, profesjonalnego dostawcę zbrojeń budowlanych oraz pewnego partnera biznesowego.

 

 

Polityka Jakości

1. Podstawą naszego systemu zarządzania jest strategia wypracowana przez Kierownictwo w oparciu o rzetelne analizy szans i ryzyk biznesowych
2. System zarządzania jest nieustannie aktualizowany i doskonalony w obliczu zmian zachodzących w otoczeniu
3. Nasi Klienci tworzą nasze sukcesy – zobowiązujemy się poznać potrzeby Klientów i dostosować naszą ofertę do ich wymagań i oczekiwań
4. Nasi Pracownicy z pełnym zaangażowaniem osiągają wyznaczone cele, a firma tworzy pracownikom odpowiednie warunki do wykorzystania i doskonalenia niezbędnych umiejętności
5. Procesy biznesowe są zdefiniowane, komunikowane i dopasowywane do zmieniającej się rzeczywistości
6. Staramy się minimalizować szkodliwy wpływ produkcji na otaczające środowisko

Nasza oferta